click to enable zoom
Loading Maps logo
Advanced Search

Начало

БАНКА ПИРЕОС БЪЛГАРИЯ АД

О Б Я В Я В А

Търг за продажба на недвижимите имоти собственост на банката и дъщерните й дружества. Търгът ще се проведе на 12.05.2016 г. в сградата на Централно управление на Банка Пиреос България АД, в гр. София, бул. „Цариградско шосе” № 115, сграда Е, от 10 часа.

Тръжна документация за участие в търга е част от описанието на всеки един имот или може да се изтегли от тук, като заявленията за участие ще се приемат от 08.04.2016 г. в срок до 16:00 часа на 11.05.2016 г, в отдел „Деловодство“, на ет.3 в сградата на Централно управление на Банка Пиреос България АД.

С подаването на заявление за участие всички участници в Търга безусловно приемат и се съгласяват с Правилата на Търга. Документите за участие в търга се подават в запечатан, непрозрачен плик в деловодството на Банка Пиреос България АД – Централно управление, гр. София, бул. „Цариградско шосе” № 115 в срок до 16:00 часа на 11.05.2016 г.

Протокол за проведен търг с явно наддаване за продажба на недвижими имоти, собственост на Банка Пиреос България АД и Пиреос Лизинг България АД , може да видите тук.

Свържете се с нас

Имоти


  • За контакти

    Вашето име (задължително)

    Вашият Email (задължително)

    Относно

    Вашето съобщение